“Bu ucube sistemin Türk demokrasisinde derin yaralar açacağını söylemiştik