“Çırak ve stajyerlerin önündeki engeller kaldırılmalıdır”