Dünün haksızlığa uğrayanları bugünün zorbaları oldular