Herkes üzerine düşeni yapınca başarı da kaçınılmaz oluyor