I. Dünya Savaşı Sonrasında Çukurova’nın Fransız-Ermeniler Tarafından İşgal Edilmesiyle ilgili Panel düzenlendi