insanların duygu alışverişinde bulunabildiği en önemli ortam