İsrail işgali kolaylaştırmak için şiddeti tırmandırıyor