İstiklalimiz ve istikbalimiz için yapamayacağımız şey yoktur