SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI ORTAYA KONULAN “BEYAZ REFORM” SÖZDE KALDI!