Şeker; “SASA için istihdam sadece stratejik değil aynı zamanda etik bir önceliktir”