Ülkemizde jeolojik miras niteliğindeki alanlar korunmalıdır