uluslararası ve yandaş şirketlere peşkeş çekiliyor