iktidara en yakın olandır” düşüncesi içerisinde kurum