HACIBEKTAŞ VELİ VE BEKTAŞİLİK

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonu UNESCO 2021 yılını Hacıbektaş Veli yılı ilan etti. Emevilerin uzak Asya’dan ganimet için Arap topraklarına getirdikleri Köle ve göçmenlerin oluşturduğu mevalilerdendir. [ 1209-1271]İran Nişabur Kentinde doğdu, Nizari İsmaili kalelerinde küçük yaşlarından itibaren eğitim gördü. Şemsi Tebriz ve o dönemin büyük düşünürleri tarafından eğitildi. Moğolların ve Memluklu Kölemenlerin Nizari […]

Yayınlama: 10.01.2021
A+
A-

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Komisyonu UNESCO 2021 yılını Hacıbektaş Veli yılı ilan etti.
Emevilerin uzak Asya’dan ganimet için Arap topraklarına getirdikleri Köle ve göçmenlerin oluşturduğu mevalilerdendir. [ 1209-1271]İran Nişabur Kentinde doğdu, Nizari İsmaili kalelerinde küçük yaşlarından itibaren eğitim gördü. Şemsi Tebriz ve o dönemin büyük düşünürleri tarafından eğitildi. Moğolların ve Memluklu Kölemenlerin Nizari Kalelerini ve örgütlülüğünü dağıtınca Anadolu’ya geldi.
1240 yılında Babalılar ayaklanmasından sonra, Anadolu erenlerini toplayarak yeni bir hümanist yol kurdu. Dünya tarihini dinleri en ayrıntılarıyla inceleyerek, farklı inançların harmanlandığı yeni bir inanç sistemi kurdu. Dünyadaki kötülüklerin ve eşitsizliklerin kaynağını kökünden kurutmak düşüncesi ile çağcıl, evrensel ilkeler belirledi. Irkçılığa, insan ayırmaya, din, mezhep ve cinsiyetçiliğe karşı.
Yetmiş iki milleti bir nazarla bakmayı birinci ilke olarak yoluna ekledi. Buna karşı gelenleri uymayanları asi, şeytan diye yolundan ayırdı. Kadınlar anamız, bacımız, yârimiz ve biricik yavrumuz diye kadınları baş tacı yaptı. Kadın, erkek diye ayıranlara- Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde- Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde- Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok- Noksanlık eksizlik senin görüşlerinde diye cevap verdi. Selçuklu anlayışı ile anlaşamadığı için onların dışındaki beyliklerde, Dul Kadir oğulları içinde kendi dergâhını kurdu. Elmalıda Abdal Musa, Dimitoka da Seyid Ali Kızıldeli dergâhı ve Mısırda Kaygusuz un Mukaddem dağı eteklerinde Kasrül Ayn dergâhı kuruldu. Bu dergâhların tek bir sahibi
yoktu, komin anlayışı ile bir yaşam vardı. Binlerce koyun, İnek, At, Öküz o dergâha gelen ve ihtiyacı olanların ihtiyacını gidermek içindi. Çağlar değişse de eskimeyen her çağın yolu yöntemi olacak evrensel değerleri en doğru şekilde belirledi. Ordusu, askeri, silahı ve Mahpushaneleri olmayan gözle görünmeyen halk içinde var olan bir devlet kurdu. Bu devletin kendi içinde Yargısı, yürütmesi, vergisi diyebileceğimiz hakullahı olan bir mekanizmayı halkın nazarında örgütledi. Alevi Bektaşi yoluna öyle elini kolunu sallayarak girilmeyen bir ilkeler manzumesi koydu. O ilkelere uyan giriyor uymayan çıkarılıyordu. O yola girmenden önce kişi geçmişindeki bütün kötülükleri silerek temizlenerek girebilecekti, buna ölmeden önce ölmek deniliyordu. Bütün düşünceleri Bâtıni felsefesiyle, bilimsel bilginin işlendiği bilim yoluydu.
Hurafelerle Allahla dinle gerçek olmayan yalanlarla insanları kandırmaya karşı çıktı. Cennet,
Cehennem ve ahrete inanmayıp, insanı Kâbe kabul edip, Hacca gitmeyi kaldırdı. Her ne arar isen kendine ara diye İnsanı Hak bilen En-el Hak kavramını geliştirip yerleştirdi. Dört kapı kırk makamı bir ömür boyu kişiye yolun öğretisi yaptı. Yolumuz ilim, irfan, insan sevgisi ve iyi ahlaktır dedi. Doğruluk dost kapısı, doğruluk makamının ilk kapısı edeptir dedi. Aşına, Eşine, işine, eline, diline beline sahip ol der. İncinsen de incitme, sana kötülük edene sen kötülük edip kötü olma. Nefsini öldür ki, içinde ki şeytan yaşamasın. Asıl körlük nankörlüktür, gözlüye gizli yoktur der. Oturduğun yeri pak et, yediğin lokmayı hak et der. Okunacak en iyi kitap insandır, âlimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür der.
Mürşit alıcı değil vericidir, insanın cemali sözünün güzelliğidir. Mülk âlimin şeytanıdır diyerek özel mülkiyeti şeytanlaştırır. Kibir bele bağlanmış taş gibidir, onunla ne yüzebilirsin ne de uçabilirsin diyerek engin gönüllüğü öğütledi. İbadet muhabbet ederek bilgi alış verişi yapmaktır, iyi düşünmek güzel söz söylemek en güzel ibadettir diye tarif etti. Bizim semahımız ilahi aşktır, aşkı olmayanın meşki olmaz. Hacıbektaş Veli özgür düşünceyi, eşitliği, adaleti, barışı, hoşgörüyü öğütler.

Bu gün Alevilik ve Bektaşilik bütün dünya sınırlarını aşmış evrensel bir yol olmuştur. Amerika’dan, Avrupa’ya, Hindistan’dan Balkanlara, Afrika’ya, Asya’ya uzanmıştır. Aslanla Ceylanı uzlaştıran, oksuz, Kılıçsız savaşsız barış içinde bir dünya kuran. Saz ile söz ile Gönülleri fetih eden Hünkâr Hacıbektaş Veli pirimizdir.

Yazarın Son Yazıları
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.