BİR ŞEYİ GÖRMEK

Yayınlama: 06.12.2023
A+
A-

Ben hiç bir konuyu, alkış almak, beğenilmek ve birilerinin övgüsüne layık olmak için yazmam. Reklam, güzelleme ve beğenilme isteği Magazin anlayışıdır.
Alevilik konusunda her gün yazı yazanların, Alevilikten hiç bir şey anlamadıklarını yani Aleviliği hiç anlamadıklarını, üzülerek görüyorum.
Kim yeni bir konu, kitap yazmışsa, hürra o konuya odaklanıp, sabah, akşam o konu, yenilip, içiliyor. Şimdi yeni bir hastalık çıktı.
Aleviliğe yeni bir ayar verip, kendi düşünce dünyalarına uygun bir yeni üretim Alevilik….
Alisiz, Velisiz, yedi ulu ozansız. Şimdiye kadar bizim bildiğimiz Alevi ulu ve önderlerinin hepsinin silinip, hiç bir Alevinin duyup, hayatta karşılığı hiç olmayan Vefailik, şunculuk, bunculuk icad edilip kafa bulandırılıyor.
Kimileride İran ı keşfedip, İranda Aleviliğin kökenlerini vs arıyorlar.
Hepsi magazin, reklam, övgü almak, ben iyiyim, çok bilgiliyim haa.

Ben her yerde şunu hep söylerim.
Aleviliği ve bir Aşığı anlamak ve anlatmak, ancak aşık birinin işidir.
Önce bilgiye, araştırmaya aşık olmak.
Saz çalıp, türkü söylemek.
Aşıklığın bütün yönlerini bilmek.
Usul, tarz, ayak, uyak, hece ölçüsü vs gibi.
En önemlisi, Aleviliği anlatan Alevi aşıkların deyişlerinin anlamını, manasını zahiri değil, batini anlamlarını çözümleyip, anlaya bilmek.
Çünkü? Aleviliğin ne bir kitabı, ne de yazılı bir mushafı bu güne kadar bize olaşmış değil.
Aleviliğin bütün yönlerini, ilkelerini, kurallarını Alevi ozanları Telli Kur anla söyleyip çalmış.
Aleviliğin en kutsal kitabı, Telli Kur anın söylediği deyişlerdir. Bunlar ayettir Alevilik için.

Alevilik binbir çiçekten bal alan Arı gibi, tarihin gelişimiyle, insanlığın bütün geçmiş yaşamı ve içtihatını bir süzgekten geçirip, iyileri alıp kötüleri silmiş.
Evrensel değerlerdeki toplumcu, eşitlikçi, insani ve barışçı bir toplayıcılıkla bu işi yapmışlar.

Hacıbektaş, Horasanda savaşçı bir kültür içinde olmuş. İsmaili örgütler içinde eğitilmiş.
Anadoluda Babalılara katılmış.
Kendi kuramını,
Silahsız, şiddetsiz, devletsiz ve hiç bir üst devlet örgütü biçimi olmayan bir tam sivil ve gönüllülüğe sayalı bir kuram geliştirmiş.
Bu konu hiç kimse tarafından henüz tartışılmadı.
Neden tahta kılıç simge edildi, kesen, öldüren bir nesne simgeleştirilmedi.
Bu Hacıbektaşın gelişimi, öğretisi, örgüt yapısı halen hiç bilinmiyor.
Hasan Sabbah ekolünden gelen Hacıbektaş neden, kaleler kurup, silahlı ordularla işe başlamadı.

Türkler İslamın ganimet, devşirme anlayışı ile.
Orta Asyadan altı, yedinci yüz yıllarda İran Horasan bölgesine köle olarak getirilmişler.

İran, fars çok köklü nir inanç ve kültürel yapının geliştiği ilginç ve çok zengin bir coğrafya.
Bilim, felsefe, din, matematik, tarih, tıp her şey mevcut.
İskenderiye ve gizemli Mısır İranlı düşünürlerin ayak yolu.
Eski Yunan filozofları Mısırda insiye olmuş.
Her şey önce din ile başlayıp, dini yargı, eleştiri, sorgulama başlayınca altından Felsefe çıkmış.
Bütün Yunan bilim adamları adlen birer rahip din adamıdır.
Sorgulayıp, neden, niçini araştırınca Felsefe hırtlamış.

Farsta Zerdüşçülük öyle bir üretkenlik yapmış ki müthiş.
Hıristiyan olan
Mani 270 yıllarında
İkicilik( Düalist) anlayışı ortaya atmış.
İyi, kötü, aydınlık( ışık) karanlık, akıl, us, düşünce.
İç, dış ( Zahiri) Batıni.
İçinde, dışında.
Bu zıtlıklardan başlayan bir ilginç felsefe, inanç yaratılmış.
İnan bedeni boş bir kadavra, ona esas canlılığı veren, ruh, düşünce, akıl. Ruh insan bedeninden çıkınca bir patates çuvalı, boş bir kadavra olur demiş. Mani.
Yunus tam bir Manici.

“Eğer aşk seversen can olasın—-
Kamu dertlerine derman olasın
Eğer dünya seversen müptelasın
Mani sırrına nerden eresin”.

Yunusun birçok şiirinde Maniden böyle bahseder.
Ben bu şiirleri besteleyip söylüyorum.
Mani 3 yılda Pers imparatorluğu döneminde
Peygamberlerin mührü, yani Peygamberlerin sonuncusu olduğunu iddia eder.
Mani kendi iç bilgilerinin( gonistik) cemaat dışında anlatılmadını yasaklar.
Bunun nedeni tam belli değil.
Aynı Alevilik gibi, bu bilgileri ancak Kamil insan anlatabilir mukabilinden.
Önce eğitilen adaylara bu bilgiler verilmelidir der.
Alevilikte olduğu gibi.
İlk aşama Şeriat( kurallar, ilkeler) ikinci o kuralların örgütün içine girmek. Yani Alevi örgütlülüğüne girnek. Üç. Bu örgüt içinde büyük maharetli topluma iyilik saçan işler meziyetler yapmak.
Son kale.
Sırrı hakikat. Bütün herşeyin aslını, geröeğini, bilimselliğini öğrenmek.
Tanrı sırrına ermek. Tanrı ile birlik olup, tanrıdaki olan bütün bilgileri ve vasıflara sahip olmak.
Aleviler
Tanrı, yaratılış teorisini ulu orta yerde ham insanlara konuşmanın gereksiz olduğunu. Bunu ancak eren, eğitilmiş, pişmiş insanlara açmak gerektiği gibi.
Manide bunları dışarı aktarmayı men etmiş.
Mani
İnsan ruhu iyiliği
Bedeni kötülüğü temsil eder diyor.
Hiç bir şey insanın dışında değildir diyor.
Tanrıda, Şeytanda insanın içindedir dışında değildir der.
Manide Musevilik gibi 10 emir vardır.
Boratava göre Mani Fars şiirinin etkisiyle doğdu diyor. 276 da idam edildiği görüşünde.
Işıkçılık ışık Alevilere Maniden geçti görüşü hakim.
Mani din adamı dünyayı devamlı gezmelidir diyor.
Gezginci, derviş.
Mani. İran, Doğu Türkistan, Hindistan, Çin, Mezepotamya, Mısır, Kuzey Afrika, Anadolu, Balkanlar, İspanya Avrupaya kadar etkisini yansıtmış.
Mani Aramicede karşıtlık, “mana”
Işık, aydınlatan, batı dilinde Manichecem, Maniheizim)
Maniheizim
Mazdek hareketinin esin kaynağı olmuştur.
Mani Şapur b. Erdesir devrinde ortaya çıkmış ve Behram b. Şapur tarafından öldürüldüğü söyleniliyor.
Mani, Hıristiyan, Zerdüşt( Mecusi) dinin karışımıdır denilebilir.
Manin Babası- Fettak, Anası- Mis. Kimileri Annesi Evrahim. Mar. Meryem olarak yazıyor.
Babasının Hemadanlı olduğu O Tisfun denilen, Puthanede Putlardan birşsi
“ Ey Fettak, et yeme, içki içme, kimseyle evlenme diye seslenmiş.
Mani dindar Yahudi ve Hıristiyan bir ortamda büyümüş.
Maniye vahiy getiren meleğin adı Tum
Biruni ye göre, Mani Fedorun öğrenvisidir.
Maniye göre Tanrı Hint bölgesine Budayı
İran bölgesine Zerdüşü göndermiş.
Babil topraklarına beni gönderdi.
Manide namaz 2 zaman
Bir güneş tam tepede iken
2. Güneş batar iken
Maniler ibadet ederken kuzey kutba yönelirmiş.
Kainatın en yüksek noktasını takip edilir.

Manide
3. Mühür. 5. Emir var.
3 mühür.
1. Eline, Beline, Diline sahip olmak.
1. Ağız mühürlenip, kilitlenecek. Kötü, yalan, zararlı söz çıkmayacak.
2. Kötü arzu isteklere, nefsine hakim olmak, bunlara oruç olmak. ( diyet, perhiz)Duygulara, hakim olmak.
3. Kötü söz, küfür, yalan, iftira etmemek.
Ağız mühürlenip kilit vermek.sözle yaralayıcı, incitici, gönül yıkıcı söz sarfetmemek. Ağzı kirletecek söz yok.

5 emir.
Cana kıymamak, her türlü canlıyı öldürmemek, av yasak. Et yememek.
Evlilik yasak( mücerretlik)
Doğacak nuru zedeler, bedende hapsolacak.
Bütün kötülüklerin son bulduğu, bütün toplumun nurlandıpı zaman evlilik olur.

Suya, Ateşe etmemek, su dökmemek.
Suyun kirlenmesine, Ateşin söndürülmesi yasak.

Şehvet ve hırs duygularından, benlik ve nefisten uzak durmak.
Mani mutluluk ülkesidir. Erkek, dişi diye bir ayrım yoktur.
Mala mülke önem vermemek.
Alçak gönüllülük.
Hiçlik meydanı.

Mazdek.
İsadan 5 yüz yıl sonra yaşamış.
İnsan eşitliği ve mal ortaklığına dayanır. Ortakçılık
Mazdek.
Hava, Su, Ateş olduğu gibi
Toprağın bütün canlıların eşit ce ortak olarak tanrı tarafından
Herkese eşit gönderildiğini
Hiç kimsenin bir başkasının hakkına almaya yetkisinin olmadığını savunur.
Her şey ortaktır
Hiç kimsemin özel bir şeyi olamaz.
Herkes toprakta niten yiyeceklerden eşit paylaşmalıdır.
Kadınlarda erkekler gibi özgür insanlardır. Hiç bir erkek bir kadına sahip olamaz.

Yeryüzü bütün insanlığın ortak yararına açık bir yaşam alanıdır.
Çalışan geçinir
Üreten emeğinin karşılığını alır.
Kimse kimseyi baskı altına alamaz, köle yapamaz, eziyet edemez.
Kadın erkeğin malı ve tutsağı değildir Özgür bir bireydir.

Mazdekin eşi
Hürrem Bşnti, kadı.
Mazdek öldürüldükten sonra eşi
Hürrem tarafından inanç sürdürülür. Kadın böylece hakim ve liderdir.
Mazdek öldürüldükten sonra bütün kitap, yazılı be varsa yakılıp, yok edilir.

İslamdaki
Hğrremist, Hürremiye, Babek Hürremiye
Mazdekin eşi
Hürremin devamıdır.
Hürremiye Mazdekin eşi Hürremden alır.
Hürremilerde tabu yoktur. Her şey mübahtır.
Krala, tantırıya olan insanada vardır.

Mazdek Hürremilerde
Muhammene( Kırmızı elbiseler) Kırmızı rengi Mazdek Hürremilerde Sürhi gibi namlar altında.
İslam Ansiklopedisinde
488-496-531.
İranlı Kubadın
Kavvadın Saltanatı zamanında yaşayan Mazdek zamanında.
Mazdekçiler büyük bir isyan başlatır.
Her şey ortak ve eşit olsun derler. Mal, mülk sahibi çiftlikleri her şeyi yıkar, yakar harap ederler.
Kavvad kendi eşini Mazdeke verir ki isyan son bulsun diye.
Mazdek hiç bir şey yapmaz.
Sonra Kavvadın oğlu babasını öldürür.
Mazdekçilere karşı katliamlar yapar.
Mazdek aslında şahsın adı değil hareketin adı olduğunu söyleyenler var.
Taberi öyle diyor.

Bunları. Adana Savancı halk kütüphanesine
Mevlanayı araştırmaya hittiğimde.
Çok yaşlı üç amcayla tanıştım.
Kendilerimi isimlerini vermek istemeyen Arapça, farsça, Osmanlıca bilen acayip bilgili insanlar bana kitaplar getirip okuduk.
Aman kimsenin yanında konuşma diye tembih ediyorlardı.
Diyanette çalıştıklarını enekli olduklarını öğrendim.
Birisi.
Abdülbaki Gölpınarlıyı iyi tanıyormuş.

Bana kitap önerdiler. İslam ansiklopedisini iyi irdeleyip oku dediler. Son gittiğimde birisi ölmüştü.
Ben Alevilikle
Mani ve Mazdekçiliğ karşılaştırınca
Her yanıyla irdeleyince
Çok ortak yanlarına rast geldim.

Benim çok farklı bir araştırma tekniğimle, farklı konuları, darklılıkları fark edip üstüne, üstüne gidiyorum.

Aleviliği hiç anlamadan Alevilik dersi verenlere kolay gelsin.
Yeni kuram, kural yaratan.
Geçmişi tamamen silip inkar edenlere kolay gelsin diyorum.
Hacıbektaşı İranda arayıp izine bile rastlayamadık diyenlere akıl, fikir ihsan ediyorum.
Karga gibi her gün lak, lak Alevilik gaklayanlara
Agahi Babanın
“ Senin gibi gezer Leğlek havada
Geçirir ömrünü lak, kak diyerek”.
Cevap veriyorum.

Birde yeni bir şey bulmuşlar
Urfanın bir yerinde adı
Göbekli tepeymiş.
Her şey oradaymış.
Alevilik ilk kez orada yaşanmış.
Olmayan Allahım akıl, fikir eylesin.

Bizim köylü Bayram emmi vardı. Derdiki yahu benim bir Babam vardı.
“Gözünün önündekini görmez, ta Alaçayırın başındaki, kara kuzuyu görürdü derdi. Demekli Babası hipermetrop muş.
Bizim Alevi yazarlarıda.
Aynen öyle.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.