Sosyalist İslamcı yazar İhsan Eliaçık söyleşisinden alıntı

Adana’da Çukurova Belediyesi tarafından,Usta yazar Orhan Kemal adına düzenlenen  3.Orhan Kemal Edebiyat Festivalinde,sosyalist İslamcı yazar İhsan Eliaçık hoca yapmış olduğu söyleşide,Adana önem verdiğim Orhan Kemallerin,Yaşar Kemallerin,Yılmaz Güney,Abidin Dino’ların hayat bulduğu yaşadığı şehirdir.Onları saygıyla sevgiyle anıyorum. Ben orta okul yaşlarında,Orhan Kemal,Yaşar Kemalin yazmış olduğu kitapları okudum.Onlardan örgenmiş olduğum öğretiler yaşantımda büyük bir yer tutar.Ben onların kitaplarını okur’ken aynı zamanda bir yanım […]

Yayınlama: 03.04.2018
A+
A-

Adana’da Çukurova Belediyesi tarafından,Usta yazar Orhan Kemal adına düzenlenen  3.Orhan Kemal Edebiyat Festivalinde,sosyalist İslamcı yazar İhsan Eliaçık hoca yapmış olduğu söyleşide,Adana önem verdiğim Orhan Kemallerin,Yaşar Kemallerin,Yılmaz Güney,Abidin Dino’ların hayat bulduğu yaşadığı şehirdir.Onları saygıyla sevgiyle anıyorum.

Ben orta okul yaşlarında,Orhan Kemal,Yaşar Kemalin yazmış olduğu kitapları okudum.Onlardan örgenmiş olduğum öğretiler yaşantımda büyük bir yer tutar.Ben onların kitaplarını okur’ken aynı zamanda bir yanım dini kültürle iç içe olduğu için,ilahiyat fakültesinide okudum.

Dini kültürle almış olduğum egitim ve daha orta okul yıllarında okumuş olduğum Yaşar Kemal,Orhan Kemal’in kitaplarından ögrendiklerim,zihnimde oluşan her iki ögretileri harmanlayarak yetiştim.Bir insanın zihni oluşumu uzun süreden beri devam eden bir süreçtir.Bu süreç çok önemlidir.Ben bu süreci sentezleyerek güzellikleri yakaladım diyor.

Dinde farklılıklar konusuna’da değinen İhsan Eliaçık Hoca,Bu farklılığın dini temeli varmıdır? Onu irdeleyelim biraz…Şöyle bir anlayış var.

Dinler kendilerine hak mutlak doğru gördükleri için,kendi dışındakileri mecburen doğası gereği yok etmek ve dışlamak isterler.İslamiyetinde sonuç itibariyle bir din olduğu için,kendilerinin ortaya koyduğu doğruların mutlak doğru olduğunu,ortaya koyduğu inançlarında mutlak inanç olduğuna,bunun dışında kalanlarıda şid kıbır olarak görürler.Bu nedenle dini kültürden bir çoğulculuk çıkmayacağını,mecburen diğerlerini yok etmeye çalışacağını söylüyorlar.Şimdi bu İslamiyet için geçersizdir.Benim anladığım kavradığım yerden bakıldığındadurum aslında tam tersidir.İslam inancında Allah tektir inancı var biliyorsunuz.Allah tektir amma yarattıkları çoktur.Tek olan sadece Allahtır.Allah yarattı ve doğayı ortaya çıkarttı.Allaha inanan bir insan açısından söylüyorum.Mademki bu doğayı var olan insanlığı Allah yarattı.O zaman burada kalalım ne görüyoruz çokluk görüyoruz.Bu Dünyayı yaratan bu insanlığı var eden,her kimse ,galiba çeşitlilik seviyor,çokluğu seviyor deriz.Burada çeşitlilik görüyorum teklik görmüyorum.Hiç bir şeyin birbirine benzemediğini görürüz.Tüm evrene her şeye bakın çeşitlilik vardır.İnsanların hiç birisi birbirine benzemez.

İnsanlar arasındaki bu çeşitlilik,sadece insanlık alemi açısından baktığımızda % 0.02 ile %0.09 fark vardır genetik olarak dedi.Sadece 1000’de 6 lık tüm insanlar arasında bir fark  vardır.%99.02  tüm insanlar aynıdır.Bu kadın erkek hiç fark etmez hepsi dahildir.Çeşitlilik ve farklılığın buradan doğduğunu açıkladı.İnsan türleri arasındaki değişiklik 02 ile 08 arasındaki fark kadardır.Aramızdaki benzerlik %99.02 dir.Ne anlatmaya çalışıyorum.Şunu anlatmaya çalışıyorum Tabiatta ve canlılıkta bir çeşitlilik ve benzerlik’te var.Eski tasavvufta vahtetde keset,kesette vahtet denmiştir.Yani birliğin içinde çokluk,çokluğun içerisinde birlik diye ifade edilir.Çokluğa bakıyorsunuz amma onun özünde birlik görüyorsunuz.Birliğe bakarsanız onun açılımında bir çokluk görürsünüz.Doğadaki bu durum aslında insan hayatındada bu durum olması gerekir.İnsanlara bir açıdan baktığınız zaman çeşit çeşittirler.Ama başka bir açıdan baktığınız zamanda bu çeşitlilikten bir birlik görürsünüz.Bir vahdet konusu bir durum olabiliyor.Tabiatta doğada ne varsa inancımız ne olursa olsun onu ona göre değerlendirelimİşte biz bu açıdan ne diyoruz.Allaha inanan Müslümanlarız.Bu inanca mensup olanlar bilmelidirki,Mademki bu doğayı insanlık alemini Allah var ettiyse,bu Allah çeşitliliği çokluluğu seven bir allahtır.Amma kendisi tektir.Buradan şu sonuca geliyoruz,Allah tektir yarattıkları çoktur.O zaman bunu tersine çevirirseniz ne olur? Allah çoktur yarattıkları tektir.Eski galan kültürü böyledir.Onlar çok tanrılara inanırlardı.Tanrılar çok amma tanrıların yarattıkları tek.Herkes tek tip olacak,yeryüzünde tek kişinin dediği olacak.Kral tek olacak herkes o krala itaat edecek,kralın dediği olacak.Herkes o kralın dediğini tutacak.Gökteki tanrılar çok,yerdeki kral.Şimdi bunu tam tersine çevirin.Tarıyı gökte var sayarsak,Gökteki tek,amma yerdeki yartılanlar çokşimdi doğrusu budur dedi.

Dünyayı var eden her ne şey ise,bir dindara göre Allah tektir,yarttığı her şey çoktur.O zaman şöyle bir noktaya geliyoruz,Şimdi eger yaratılanları tekleştirmeye kalkarsanız,buna faşizm diyoruz.Yaptığınız çokluğu tekliğe yayarsanız buna emperyalzm diyoruz.Yarattığınız tekliği bir yada birkaç elde toplayıp,onu diğer elde tahakkümle  bir araya getirirseniz ona kapitalizm deriz.Kapitalizm piyasayı sevmez,çokluğu sevmez,Bir sürü şirket olsun,hepsi birbirine rekabet etsin ister.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.