Aleviliğin siyasallaşması fayda yerine zarar getirecektir

Aleviler üzerinde oynanan asimilasyon ve asimilasyona karşı Alevilerin kendi siyasi duruş ve direnişini  engelleyecek, tutum ve davranışlardan Aleviler kaçınmak zorundadır. Burada en büyük görev Alevi derneklerinin başında olan kişilerin bireysel tutum ve davranışlardan uzak, toplumsal bilinç çerçevesinde’ki becerilerine bağlıdır. Türkiye’de 1988 sonrası başlayan Alevi örgütlenme hareketi ve derneklerin kurulmasıyla, ülkede aleviler kabul görmeye başlamıştı. Bu kabul görme,verilen mücadele ve bir […]

Yayınlama: 18.12.2019
A+
A-

Aleviler üzerinde oynanan asimilasyon ve asimilasyona karşı Alevilerin kendi siyasi duruş ve direnişini  engelleyecek, tutum ve davranışlardan Aleviler kaçınmak zorundadır.

Burada en büyük görev Alevi derneklerinin başında olan kişilerin bireysel tutum ve davranışlardan uzak, toplumsal bilinç çerçevesinde’ki becerilerine bağlıdır.

Türkiye’de 1988 sonrası başlayan Alevi örgütlenme hareketi ve derneklerin kurulmasıyla, ülkede aleviler kabul görmeye başlamıştı. Bu kabul görme,verilen mücadele ve bir direnme sonucu elde edilmiştir.

Aleviliğin siyasallaşması fayda yerine zarar getirecektir. Alevi kimliğimiz üst bilince gelmedikçe başarılı olamayız. Alevi örgütlenmesinde görev alan kişiler, her adımını düşünerek atmak zorundadır.Alevi hareketi asla hatayı kabul etmez. Bireysellikten ziyade toplumsal siyaset ve duruşu sergilemek zorunluluğu olmalıdır.

Alevi toplumuna uygulanmakta olan asimilasyonun en büyügünün siyaset olduğunu düşünüyorum. Siyaset ilkeler çerçevesinde yapılmalıdır. Aksi hali bir savrulma ve hezeyanı yaratır. Elbette toplum içerisinde tarihte olduğu gibi, günümüzde’de kendi şahsi bireysel çıkarları için ugraşan hınzır paşalar çıkabilir. Önemli olan bu hınzır paşalara fırsat vermemek ve itibarsızlaştırmaktır.

Aleviler üzerinde ciddi bir nesnel baskının olduğu görmezden gelinemez. Alevi örgütlerini pasifize etme çabası içerisinde olan unsurlar,elbette boş durmuyor. Önemli olan bu unsurlara karşı dernek yöneticilerinin uyanık olmaları ve onların oyun ve cazibelerine kanmamaları gerekir.

Günümüz siyasal atmosferinde iktidarın ideolojik baskı ve sindirme harekatına karşı, birlikte direnebilme cesaretini göstererek, alevi ilkeleri doğrultusunda bir duruş sergilemek  siyasal ve kurumsal yapılanma’da ivme kazandıracaktır.

Alevi toplumsallığı ve Alevi hareketinin günümüzde sistem içerisinde nasıl bir pozisyon alabileceği hem nesnel olarak, hem de öznel olarak masaya yatırılarak,Alevi hareketiyle ilişkisinin cesurca ortaya konması gerekiyor. 
 
Bu açıdan Aleviliğin bir inanç, din, mezhep, kültür, yaşam biçimi veya yol gibi değişik tanım ve kavramlarını anlatabilme cesaretini gösterebilmeliyiz.  
Türkiye’nin dört bir yanına dağılan ve hatta farklı etnik toplumsallıkların da üzerinde yer alan bir inanç biçimidir Alevilik.

Aleviler ayrı bir etnik oluşum yaşamamış olup, tam tersine Türk uluslaşma hareketinin kültürel bir parçası haline gelmiştir. O nedenle Türkiye siyasetinde alevilerin rolü önemlidir. Aleviler içerisinden çıkan siyasi figürler,toplumsal düşünmek zorundadır. Alevi kurumları siyasetin arka bahçesi olamaz,olmamalıdır. Alevi derneklerinde görev almış,ancak siyaset yapmak isteyen kişilerin makam ve görevi ne olursa olsun,siyasi areneye atılmadan önce,bu görevlerinden ayrılarak siyasete başlamaları daha doğru olacaktır.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.