MEZHEPLER VE TARİKATLAR

Dinlerin hepside kendilerini Tanrının emri ve dini olarak görürler. Yeryüzündeki, Tanrının yolunu sürdüren, Tanrının çocukları gibi görürler kendilerini. Her dinin kendine has kuralları ve ilkeleri vardır. İlk modern, kitaplı din Yahudiliktir, bundan üç bin yıl önce, Musa Peygamber tarafından yayılmıştır. Gerçek ve ilk din olan Yahudilikten, yeni dinler türemiştir. Hepside dünyada adaletli bir toplum yaratmak […]

Yayınlama: 07.03.2020
A+
A-

Dinlerin hepside kendilerini Tanrının emri ve dini olarak görürler. Yeryüzündeki, Tanrının yolunu sürdüren, Tanrının çocukları gibi görürler kendilerini. Her dinin kendine has kuralları ve ilkeleri vardır. İlk modern, kitaplı din Yahudiliktir, bundan üç bin yıl önce, Musa Peygamber tarafından yayılmıştır. Gerçek ve ilk din olan Yahudilikten, yeni dinler türemiştir. Hepside dünyada adaletli bir toplum yaratmak düşüncesindedirler.
Yahudilik kendi içinde, Ferisilik, Sudikilik, Esenniler mezhepleri yaratmış, bunların dışında Kabala gibi başka Mezhep sayılacak farklılıklarda vardır. Yahudilik, İbrahim Peygamberi ilk din ve Peygamber, kabul edilip, kitaplı dinlerin hepside, İbrahim’i dininden olduklarını savunurlar.
Hıristiyanlık aslında Romalılar döneminde kölelerin dini olarak çıkmış, sonra Roma Hıristiyanlığı, resmi din kabul edince, Roma dini olmuş. İsa Esenniler içinde büyümüş, Yahudi biridir, bazı Hıristiyanlar, gerçek Peygamberin vaftizci Yahya olduğunu savunur. Yahya sadece yabani arı balı yermiş nereden bulursa. Yahya öldürüldükten sonra, İsa Peygamber olur. Hıristiyanlık, Katolik,Ortodoks ve Protestan diye üç ana mezheptir. Şimdi birde Yehovanın Şahitleri diye bir mezhep çıktı,başlı başına bir din gibi. Katolik Evrensel demek, rahiplerin evlenmesine yasak koyarlar, Ortodokslar evlenmelerine izin verirler. Protestanlık İtalya’da Martin Luther [1489-1546] tarafından, Papazların kişinin günahlarını para karşılığında, affetmesine karşı dinin bazı kurallarını protesto ettiklerinden çıkar. İtalya’dan çıkıp kuzey ülkelerine yayılır, bu gün batı Avrupa ülkelerinde yayılmıştır.
İslam dini bu dinlerin bir devamıdır ama bu dinlere pek benzemez. Yahudilik ve Hıristiyanlık misyonerlerle yayılır, İslam dini kılıçla zorla yayılmıştır. İslam bir savaş dini ve devlet olarak var olmuş.
Var olan zenginliklere el koymak için tasarlanıp, ganimet ve ticareti hak kabul etmiştir. Hanifi, Şafi,Hambeli, Maliki olarak dört mezhep haktır. Caferilik Şii Alevilerin mezhebi, Sünnilerce hak mezhebi olarak görülmez, beşinci mezhepdir.
Bütün Mezhepler ve Tarikatlar, esas mensup oldukları dine, karşı bir duruştur aslında, o dini kendi anlayışlarıyla reforma ederler. Mezhep ve tarikatlar, aslında eski yerel inançlarını, yeni dine göre uyarlarlar. Her mezhep ve tarikat, kendilerini dünyada Allahın en doğru yolu ve dini olarak kabul ederler. Öteki dinleri din dışı batıl ve yok sayarlar, kimilerine de sapık bir inanç derler. Her tarikat dünyada sadece kendi inançlarının doğru ve Allahın yolunda yürüyen, hak dini görürler. Dünyadaki bütün düzenleri, seçimleri, Demokrasiyi ve bütün kurumları yok sayar gereksiz görürler. Onlara göre Allahın emirlerini, tek yerine getiren kendileridir, öteki bütün dünya düzeni, din dışı ve Allaha ortak koşmaktır. Hiçbir tarikat, hiçbir devletin içinde o devletin kurallarına gerçek manada uymaz. Güçlü olmadığı zaman, o devletin her kuralına uyarmış gibi takıya yaparlar. Ne zaman güçlenir ve devleti alaşağı edeceklerine inandıkları zaman kendi Şeriatlarını kurmak için ayaklanırlar. Hiçbir kural, düzen tanımazlar, onlar için hepsi yalandır, sadece kendileri doğrudur.
Atatürk bu tehlikeyi görüp, sonuçlarını iyi bildiği için hepsini yok etmeye çalışmış ama başaramamıştır. Süleymancılar, Fetö, Menzilciler, Nakşîler, İsmail ağa cemaati ve ötekilerinin hepsi aynı düşüncededirler. Bin Ladinde Amerika ve CIA içinde yetişmiş, onların adamıydı, ne zamanki biraz güçlendi bütün, dünyaya ve dünya düzenine, karşı koydu. Devlet aklı ve devleti yönetenler bunları iyi bilmelidirler.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.