TÜRK KATİLİ KUTEYBE

İslam elinde kılıçla bütün dünyanın malını mülkünü ganimet sayan yayılmacı, savaşçı bir din olarak doğdu. İslam yöneticileri, Müslümanların Allahın yeryüzündeki tek temsilcisi ve biricik varisi olduğunu ümmetine ve tüm insanlığa bunu zorla ikna etmeyi başarmıştır. Müslüman olan halk Allahın varislerine kul olup teslim olmayı, Müslüman olmayanlarda onlara cizye [ kelle vergisi] vermeye razı edilir. İslam […]

Yayınlama: 17.01.2022
A+
A-

İslam elinde kılıçla bütün dünyanın malını mülkünü ganimet sayan yayılmacı, savaşçı bir din olarak doğdu. İslam yöneticileri, Müslümanların Allahın yeryüzündeki tek temsilcisi ve biricik varisi olduğunu ümmetine ve tüm insanlığa bunu zorla ikna etmeyi başarmıştır. Müslüman olan halk Allahın varislerine kul olup teslim olmayı, Müslüman olmayanlarda onlara cizye [ kelle vergisi] vermeye razı edilir. İslam kurulup güçlendikten sonra büyük ordular kurup Allahın bütün mallarına sahip olmak için elde kılıç ganimet avcılığına başlar.

Hz. Ömer’den sonra bir şura ile seçilen Halifelik Muaviyeden sonra babadan oğul a geçerek Emevi hanedanlığı kurulmuş oldu. Abdülmelik bin Mervandan sonra 705 de oğlu I. Velid Halife olup büyük bir fetih harekâtı başlattı. Tarık b. Ziyad İspanya işgaliye Müslümanların hiç ağızlarından düşürmedikleri Endülüs yalanını büyük bir değer diye Müslüman’ın Müslüman’a propagandası olarak bu güne kadar anlatırlar. Haccac Irak komutanı atanınca kendi kabilesinden Basralı Kays Aylan kabilesinden Kuteybe bin. Müslimi Horasan valiliğine getirdi [ 705]. Kuteybe adıyla her yana korku salan Emevilerin en zalim ve ürkütücü komutanıydı. Türklerin kılıç zoruyla Müslümanlaştırılması zalim Kuteybe zamanında büyük dramlarla başlatıldı.

Kuteybe ilk olarak Türk şehri Baykenti kuşatıp işgal etti, Taberi, Kuteybenin aldığı ganimetin haddi hesabı yoktur der. Türklerin Baykentte ki[ Beykent] Budist ve Zerdüşt inançlarını süsleyen bütün heykelleri toplanıp, taş olanlar kırılıp Altın olanlar eritilerek ganimete katıldı. Kuteybe Buharayı kuşatır o arada Vardona ve Buhara Türk şehirleri arasında çatışma vardır.

Vardona ve Buhar alılar çatışmayı bırakıp ikisi birden Kuteybe kuvvetlerine saldırıp ağır zayiat verdirip geri püskürtürler. Kuteybe iki defa daha saldırıp netice alamayınca Türk Şehir Kuveytlerinin birbirlerine yardımını engelleyecek yollar arar. Kuteybe Türklerle savaşta durumu ağırlaşınca Toharistanın Türk komutanı Nizek Kuteybeye yardıma gelince galip geldi. Nizek Kuteybenin hışmından korkup Kuteybenin itiati altına girip Müslüman olduğu söylendi.

Kuteybe 709 da Araplara her Türk kellesi getirene 100 dirhem para vadiyle bütün askerler Türk kelle avına çıkarak Buhara ya girdiler. Eli kılıç tutan bütün erkekler öldürüldü, Kadınlar, Kızlar Cariye olarak alınıp tecavüz edilerek hepsini Köle olarak satmak için Arap topraklarına gönderildi. O zaman bir kölenin satış bedeli 300 ila 500 dirhemdi. Buhara Türkistan’ın en önemli Şehirlerinden olup Türklerden başka kavimler de yaşıyordu. Buhara Mecusi, Zerdüşt, Budist ve çoğunlukla Putperestti.  Buharanın en önemli çarşılarından birisi sadece Putların satıldığı bir çarşısı vardı.

Ateşgedelere ait Tapınaklar olduğu gibi Buhara aynı zamanda stratejik önemi olan bir şehirdi. Kuteybe, Buharanın en önemli tapınağını Camiye çevirip, Cuma namazına gelenlere par vereceğini açıklayıp fakir insanların gelmesini sağlar. Buhar anın ileri gelenleri ve çoğunluğu İslam a girmez ve şehrin dışında yeni bir mahalle kurup oraya yerleşirler. Buharanın melikesi Kıbaç Hatunun oğlu Tuğ Sad Kuteybenin kukla hükümdarı olarak atanır. Tuğ Sad oğlunun adını Kuteybe koyar, tarihte Türkler Tuğ Sadı hain, işbirlikçi olarak anıp lanetlerler.

Kuteybe Talkana saldırır şehrin hâkimi kaçar Kuteybe şehre girip tek Türk koymayıp hepsini kırçtan geçirip katleder. Taberi Talkan yolu kıyısındaki dört fersah boyunda[ 24 km] ceviz ağaçlarına Türklerin asıldığını yazar. Kuteybe öteki Türk beyliklerine ibret olsun diye korku vermek için Talkan yolunu dehşet gösterisi için ceviz ağaçlarını Türklerin cansız bedenleriyle süsler. Taklan katliamı Arapların o güne kadar yaptıkları en büyük katliamı olarak bilinir. Ceviz ağaçlarına tam 40 000 Türk erkek bedeninin asıldığı tarihin karanlık sayfalarına yazılır.

Kuteybe Kaşgar ile Fergane arasındaki ticaret yoluna hakim olmak isterken, Halife Velidin öldüğünü ve kendisinin Horasan valiliğinden alındığını duyuca isyan eder. 715 yılında Kuteybe ve üç kardeşi İslam ordularınca öldürülür. Mezarı türbe yapılır Özbekistan’ın Fergana vadisi Andican vilayetinin Pamuk köyündedir. Şimdi Türkler atalarını acımasızca katleden bu Türk katiline Türkistanı, Türkistan yapan büyük komutan ve hazretleri diye her bayramda ve özel günlerde ziyaret edip mezarı başında dua ederler.

Bu olayları İslamcı ve güya Türkçü ve koyu milliyetçi geçinen tarihçiler Kuteybeyi Türklerin İslamlaştırılmasında büyük emeği vardır diye överler. Halen TV programlarında Kuteybe olmasa idi Türklerin Müslümanlığa geçmelerinin neredeye imkânsız olduğunu yazarlar. Türk şehirlerini istila edip ganimet için yağmalayan kadın ve kızlara tecavüz edip köle olarak cariye yapılıp Arap topraklarında sattıran en büyük Türk ve insanlık katili Kuteybe halen Türk yazarlarının övünç kaynağı.

Türklerin her hangi bir yılı Kuteybeye lanet yılı olarak ilan edip lanet gününü kutladıkları zaman Türk oldukları ve atalarına saygı göstergesini belgeleyecekler. Türkleri her türlü insanlık dışı zalimlikleriyle Müslümanlaştırmasını anarak överek atalarına her zaman ihanet edecekler.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.